Više od 800 ljudi diljem Hrvatske pronijelo Svjetlo za humanost