– uplatom na račun pomažete programe Gradskog Društva Crvenog križa Pag – IBAN: HR2324020061100753577
– pozivom na donacijski broj 060 90 11 (cijena 6,25 kuna po pozivu; PDV uključen)

Donatorski telefon je aktiviran 24 sata dnevno i putem njega građani mogu donirati novčana sredstva za programe Crvenog križa na nacionalnoj razini. Prema potrebi telefon se aktivira za apele i akcije pomoći stradalima u elementarnim i drugim nepogodama i nesrećama u zemlji i svijetu.

Zakonom o porezu na dobit propisano je da se u rashode poreznog razdoblja priznaju i darovanja u naravi ili novcu doznačeni na žiro-račun u humanitarne svrhe. Porezno priznatim rashodom smatraju se sva davanja u novcu ili naravi do visine 2% od ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

– kasice Hrvatskog Crvenog križa

Prikupljena sredstva koriste se za potporu socijalnih programa Hrvatskog Crvenog križa.