Dođi u Gradsko društvo Crvenog križa Pag i postani član.

Članstvo u GDCK Pag je dobrovoljno. Član može biti svaka osoba, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, političkom ili drugom uvjerenju, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Članovi GDCK Pag su:

– punoljetne poslovno sposobne osobe (aktivni članovi),
– dobrovoljni davatelji krvi,
– mladi članovi,
– potporni (pomažući) i
– počasni članovi.

Svi članovi GDCK Pag dužni su prihvatiti i poštivati Zakon o Hrvatskom Crvenom križu, Statut Hrvatskog Crvenog križa, ovaj Statut, Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa i temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. U slučaju nepoštivanja navedenog pokreće se i provodi postupak odgovornosti.

Za maloljetne članove GDCK Pag kao i za punoljetne članove lišene poslovne sposobnosti primjenjuju se odredbe posebnih propisa.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

GDCK Pag obavlja učlanjenje članova iz članka 9. stavka 1. ovog Statuta i izdaje im člansku iskaznicu.

GDCK Pag učlanjuje svoje potporne i počasne članove i izdaje im člansku iskaznicu.

Iskaznicu o počasnom članstvu u Hrvatskom Crvenom križu nakon imenovanja izdaje Glavni odbor Hrvatskog Crvenog križa.

Odluka članarina