Svjetlo za humanost: HCK organizira bakljade u četiri hrvatska grada