RUKSAK ZA KRIZNE SITUACIJE – “SET2GO”

Hrvatski Crveni križ je u cilju poboljšanja pripreme građanstva za djelovanje u kriznim situacijama, te jačanja otpornosti na krizni događaj pokrenuo projekt «Set2GO».

Projekt promovira pripremu obiteljskog ruksaka za krizne situacije,«Set2go», koji sadržava osnovne artikle nužne za prve trenutke nakon kriznog događaja. Namjera nam je podignuti razinu pripremljenosti hrvatskih obitelji u budućim mogućim kriznim događajima. Projekt se provodi na lokalnoj razini kroz edukativne radionice “Informirani – pripremljeni – zajedno” za građanstvo i lokalne zajednice.

Ruksak možete pripremiti sami ili ga možete naručiti u GDCK Pag.