PROTOKOL O POSTUPANJU I PREPORUKE ZA ZAŠTITU OD VRUĆINE, 2018. GODINA