Akcija DDK aktiva Novalja 11. listopada 2018. u Novalji